Kalkulyator

Məbləği daxil edin
Bu xananın doldurulması vacibdir.
Bu növ ödəniş üsulunda ƏDV qaytarılmır
Bu çek üzrə qaytarılmalı ƏDV 0.01 AZN-dən azdır
Nümunə 2

Alış məbləği -100 AZN

“Toplam ƏDV” - 100 AZN *18/118=15,25 AZN

Nağd ödənişlər üzrə “qaytarılmalı ƏDV” - 15.25 AZN *10%=1.52 AZN

Nağdsız ödənişlər üzrə “qaytarılmalı ƏDV” - 15.25 AZN *15%=2.28 AZN

Nümunə 3

Alış məbləği -100 AZN

“ƏDV-dən azad olunan” məbləğ – 20 AZN

“ƏDV 18%” məbləğ – 80 AZN

“Toplam ƏDV” - 80 AZN*18/118=12.20 AZN

Nağd ödənişlər üzrə “qaytarılmalı ƏDV” - 12.20 AZN *10%=1.22 AZN

Nağdsız ödənişlər üzrə “qaytarılmalı ƏDV” - 12.20 AZN *15%=1.83 AZN

loading animation